หน้าหลัก   |   เข้าสู่เว็บไซต์เก่า   |   เข้าสู่ระบบ   
 
วัน อสม.แห่งชาติ
 

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อ่านรายละเอียด ร่างประกาศกระทรวง สส.เรื่องการจ่ายค่าป่วยการครับ
16 มิถุนายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 451)

ตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่อสม.เปิดบัญชีทำร้อมเพย์
17 พฤษภาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 621)

ให้แต่ละแห่งตรวจสอบรายชื่อ อสม.ที่รับค่าป่วยการจริง และเริ่มบันทึกข้อมูลเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร อสม.ในเวปไซต์  thaiphc.net (กองสนับสนุนได้เพิ่มช่อง ตรงประวัติส่วนตัวของแต่ละคนให้แล้ว) ...
18 เมษายน 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 2100)

สสจ.สุรินทร์ ขอปรับจำนวนเป้าหมายของ อสค. ให้เท่ากับจำนวนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยใช้ข้อมูลประชากรจาก 43 แฟ้ม  ฐานข้อมูล HDC และ จากเป้าหมายการจัดสรร ประชากรที่ติดบ้านติดเตียง ปี 60  ของ...
30 มีนาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 399)

รายละเอียดการดอนเงินค่าป่วยการ งวด 2 ปี 60  (มค.60-กพ.60)
30 มีนาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 285)

แบบใบประกาศนียบัตร อสม.นักจัดการ/อสม.ปปช.ครับ
13 มีนาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 766)

ส่งสำเนาโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการระบบสุขภาพชุมชน ปี 60 เพื่อแนบขออนุมัติจัด/ยืมเงินครับ ...
06 มีนาคม 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 326)

งานสุขภาพภาคประชาชนขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพ อสม./ อสค. และงานอื่นๆ / รายละเอียดงบประมาณ ปี 60 เพื่ออำเภอจะได้ดำเนินงานตามรายละเอียดต่อไป อนึ่งได้จัดส่งเป็นหนังสือราชการแล้ว ...
27 กุมภาพันธ์ 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 437)

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสค.ปี 60 ครับ
10 กุมภาพันธ์ 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 458)

สสจ.สุรินทร์ จะโอนเงินค่าป่วยการ อสม.งวด 1 รายละเอียดดังนี้
06 กุมภาพันธ์ 2560  โพสโดย admin   (อ่าน 355)

กิจกรรมรูปภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

© copyright 2013 งานสุขภาพภาคประชาชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์