หน้าหลัก   |   เข้าสู่เว็บไซต์เก่า   |   เข้าสู่ระบบ   

  หน้าหลัก การบันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ของ อสม.เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการผ่านระบบ e-payment


  ไฟล์เอกสารที่แนบ : | e-Payment.pdf

ให้แต่ละแห่งตรวจสอบรายชื่อ อสม.ที่รับค่าป่วยการจริง และเริ่มบันทึกข้อมูลเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร อสม.ในเวปไซต์  thaiphc.net (กองสนับสนุนได้เพิ่มช่อง ตรงประวัติส่วนตัวของแต่ละคนให้แล้ว)

  โพสโดย : admin วันที่ 2017-04-18 อ่าน 2100
© copyright 2013 งานสุขภาพภาคประชาชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์