หน้าหลัก   |   เข้าสู่เว็บไซต์เก่า   |   เข้าสู่ระบบ   

  หน้าหลัก มูลนิธิ อสม.มอบเงินแก่ญาติ อสม.สำหรับ อสม.ที่เสียชีวิต


๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  งานสนับสนุนงานสุขภาพภาคประชาชน ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสมาคม อสม.จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนในการมอบเงิน ให้กับ ญาติ อสม. ในกรณ๊ มี อสม.ที่เสียชีวิต จากมูลนิธิ อสม. จำนวน  ๑๒  ราย ๆ ละ ๑๐,๐๐๐  บาท ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์โพสโดย : admin วันที่ 2013-11-08 อ่าน 372
© copyright 2013 งานสุขภาพภาคประชาชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์