หน้าหลัก   |   เข้าสู่เว็บไซต์เก่า   |   เข้าสู่ระบบ   

  หน้าหลัก จังหวัดสุรินทร์ ให้ อสม.ร่วมปฏิบัติงานในด่านตรวจ ช่วงสงกรานต์ ปี 2557


                 ด้วย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ จังหวัดสุรินทร์  ได้มอบหมายและขอความร่วมมือให้ อสม.ร่วมปฏิบัติงานในด่านตรวจ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจราจร ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ เมษายน ๒๕๕๗   จึงขอความร่วมมือให้ท่านแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน และมอบหมาย อสม.ในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานดังกล่าว  และขอความร่วมมือให้เฝ้าระวัง ตักเตือนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ที่ไม่ดื่มฯ ด้วยนะค่ะโพสโดย : admin วันที่ 2014-04-09 อ่าน 293
© copyright 2013 งานสุขภาพภาคประชาชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์