ข่าวสาร

ข้อมูล

• อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด
• อสม. ดีเด่นระดับเขต
• อสม. ดีเด่นระดับภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมนูผู้ดูแลระบบ

สถิติการเข้าชม

  • ออนไลน์ 1 คน
  • วันนี้ 8 คน
  • เดือนนี้ 97 คน
  • ปีนี้ 97 คน
  • ทั้งหมด 35305 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์

  การพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
  การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ
  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

สำรวจความพึงพอใจในการใช้เว็ปไซด์

 ดูผลโหวต
งานสุขภาพภาคประชาชน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ. กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-581402 ต่อ 121 122